Květov.cz, oficiální webové stránky obce

Aktuality

Oznámení a informace :

DŮLEŽITÉ

!! Vyhlášení nouzového stavu vládou ČR – viz. sekce VYHLÁŠKY. !! 

Oznámení o prodeji dřeva – ke stažení

VOLBY do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky 2. a 3. října 2020

Zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a Senátu 2020 – ke stažení (publikováno 15.9.2020)

Oznámení o prvním zasedání volební komise – ke stažení (publikováno 7.9.2020)

Jmenování zapisovatele volby 2020 – ke stažení (publikováno 20.8.2020)

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu ČR – ke stažení (publikováno 17.8.2020).

Stanovení počtu členů – ke stažení (publikováno 30.7.2020).

_____________________________________________________________________

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat 2.12..2020 – 18:00 v budově obecního úřadu.

______________________________________________________________________

Dne 17.5.2020 o půlnoci končí nouzový stav vyhlášený Vládou ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru ( označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky dne 12.3.2020.

Výběrové řízení – Patch pozemků ke stažení (publikováno 19.5.2020)
Krycí list – Pacht   Souhlas se zpracováním osobních údajů

Záměr dodatku pachtovní smlouvy ze dne 13.9.2020  (publikace 16.11.2020)
Ke stažení

Oznámení o konání jednání o návrhu územního plánu Květov ke stažení (publikováno 19.5.2020)

Vážení občané nouzový stav je prodloužen do 17.5.2020, nadále  platí dodržovat  nařízení vlády a hygienické zásady.

____________________________________________________________________

Vážení občané, vláda oznámila, že s platností od 24.4.2020  ruší zákaz volného pohybu osob, pohyb na veřejnosti  je možný   v maximálním počtu 10 osob a  odstup od jiných nejméně  2m. Nouzový stav  nadále platí dodržujte prosím   hygienická nařízení.
Veškeré usnesení vlády jsou na našich internetových stránkách.  www.obeckvetov.cz

__________________________________________________________________

Vážení občané,
Nouzový  stav byl prodloužen do 30.4.2020, je tedy povinnost dodržovat nařízení vlády a hygienické zásady.

Od 22.4. 2020 – úřední  hodiny pro veřejnost

Zásady:

  • Vstupujte jednotlivě
  • Povinnost  mít zakrytá ústa a nos  rouškou, respirátorem atd.
  • Před vstupem použijte desinfekci na ruce
  • Dodržujte 2m odstup
  • V případě podezření  na zhoršený zdravotní stav zůstaňte doma a kontaktujte obec telefonicky

Veškeré usnesení vlády jsou na našich internetových stránkách.  www.obeckvetov.cz

____________________________________________________________________________

Vážení občané,  

 S  účinností ode dne 20. dubna 2020 se všem orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“) nařizuje, aby v rámci všech svých pracovišť dodržovaly v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, pod č. 69/2020 Sb., pravidla provozu spočívající v:

1. omezení osobního kontaktu státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“) s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:

a) upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům v úředních hodinách platících před vyhlášením nouzového stavu,

b) při osobním kontaktu:

 přijetím opatření zabraňujících přímému kontaktu bez bariéry do 2 metrů, je-li to možné,

 vytvořením podmínek pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry, je-li to možné, zabránit shlukování osob na chodbách nebo v čekací zóně (jsou-li např. sedačky těsně vedle sebe, je nutné umožnit využití jen každé druhé z nich např. nápisem „Nesedat“, sedací místa nesmí směřovat proti sobě ve vzdálenosti do 2 metrů),

 rozmístěním stojanů pro dezinfekci rukou do klientských prostor,

– použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének,

 prováděním zvýšených hygienických opatření v místě provozu (dezinfekce ploch, pravidelná dezinfekce klik, tlačítek výtahů, zábradlí a dalších míst, kterých se běžně dotýkají ruce včetně sdílených psacích potřeb),

c) příjmem dokumentů od klientů/veřejnosti přednostně prostřednictvím elektronické komunikace, je-li to možné, a vhodným informováním klientů/veřejnosti o této skutečnosti,

d) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, jednání probíhají přednostně vzdáleným způsobem, pokud probíhají osobně, pak za zvýšených hygienických opatření,

e) výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu, včetně dodržení minimální doporučované vzdálenosti při konzumaci jídel a nápojů bez nasazené ochrany dýchacích cest,

2. zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců orgánu, práce na dálku).

Vážení občané z  usnesení vlády o přijetí krizového opatření spočívajícího v zákazu volného pohybu osob na území České republiky,  který je prodloužen do 30.4.2020. Vzhledem k situaci a prozatímní upravě úředních hodin nás prosím kontaktujte po telefonicky nebo na e-mail  obce.  Dále je zákaz  shromažďování lidí  na veřejnosti  nad dvě osoby – to se netýká rodinných příslušníků.

Dbejte prosím zodpovědně  nařízení vlády.

Děkuji  s pozdravem Tomková

________________________________________________________________________

Vážení občané  nouzový stav, který byl vyhlášen do 24.3. se prodlužuje do 1.4., pak budou vyhlášeny další opatření o kterých vás budu informovat. Dále je opět změněn čas, kdy jsou  velké obchody k dispozici seniorům nad 65 let je to od 8-10 hodin. 

Krajský úřad Jihočeského kraje vyzývá v době vyhlášeného nouzového stavu s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem všechny dobrovolníky, kteří mohou pomáhat v oblastech:

    • výkon zdravotnického povolání, pokud nejste zaměstnáni ve zdravotnických zařízeních,
  • ostatní činnosti (např. nákup seniorům, výpomoc při prodeji potravin a dalších nezbytných služeb),

odkaz  na internetových stránkách jihočeského kraje

S pozdravem Eva Tomková – starostka

__________________________________________________________________

AKTUÁLNĚ –

kdo by měl ještě zájem o roušky kontaktujte mě prosím  emailem nebo telefonicky – 725 031 115

                                                                                      Tomková – starostka

Vážení občané vzhledem k situaci a prozatímnímu  zrušení úředních hodin ,  přijímá obec Květov veškeré poplatky   pouze na číslo účtu  273860946/0300 jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nebo evidenční  popřípadě do textu  poplatek a jméno.

Chápeme, že je nouzový stav proto se nebojte nedodržení termínu splátky poplatku za odpad pro trvale žijící obyvatele  do 31.3.

Obec Květov nebude sankcionovat nezaplacení poplatku    po lhůtě splatnosti navýšením dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích . (tato doba bude určena dle okolností) .

S pozdravem Eva Tomková

__________________________________________________________________

Vážení občané, vláda změnila své nařízení, obchody s potravinami, drogerie a pošty budou nově vyhrazené pro lidi starší 65 let od 7 do 9 hodin ráno. Důchodci měli původně nakupovat mezi 10. až 12. hodinou.

_______________________________________________________________________

Vážení občané  zítra bude k dispozici první várka  látkových  dvouvrstvých pratelných  roušek. Potřebovala bych zjistit  váš zájem . Kontaktujte mě prosím emailem nebo  sms zprávou se jménem a počtem kusů popřípadě telefonicky. Další informace na dobu nezbytně nutnou to znamená  po dobu trvání nouzového stavu, kdo by potřeboval  zabezpečení základních životních potřeb jedná se o  občany starší  65 let a občany zdravotně handicapované prosím také mě kontaktujte.

S pozdravem Eva Tomková – starostka

_______________________________________________________________________

Vážení občané  apeluji na vás  v prvé řadě dodržujte veškerá nařízení , které slouží k vaší ochraně.  Dále vás  vyzývám ,  aby  byl každý svědomitý, důsledný a zodpovědný    –  při vycházení  z domova do práce, na nákup nebo k lékaři  nosil roušku, pokud má pokud ne i šátek šála přes ústa a nos  je lepší než nic . Obec Květov má roušky objednané pro každého trvale žijícího obyvatele látkové dvouvrstvé pratelné na více použití, ihned jak budou k dispozici budu informovat.  Starší občane nad 65 – 70  let by neměli opouštět své domovy, pokud nutně nepotřebují k lékaři .V rámci jejich zdraví  – je to  doporučení. K zajištění nouzového přežití využijte  rodinné příslušníky, známé nebo bude k dispozici  jednotka dobrovolných hasičů nebo dále  krizový štáb obcí . Další informace ve středu  jsou zrušené úřední hodiny  kontaktujte mě e-mailem nebo telefonicky. Sledujte naše internetové stránky  a úřední desku snažíme se rychle aktualizovat informace. Děkuji za pozornost  a všem hezký den.

Pravidelná hlášení rozhlasu budou v čase 10:00; 11:00 a 16:00; 17:00 v případě potřeby v nepravidelně vícekrát. 

Eva Tomková – starostka

________________________________________________________________________

Pokyn pro obce k dopadům usnesení vlády č. 215 ze dne 16. 3. 2020, o přijetí krizového opatření spočívajícího v zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest ke stažení

S tohoto důvodu se ruší zastupitelstvo dne 26.3.2020  o náhradním termínu budu  informovat.

Úřední hodiny pro veřejnost jsou vzhledem k situaci omezené prosím kontaktujte mě telefonicky nebo na e-mail obce. Vše vyřídíme dohodou.

Tel: 725 031 115 , e-mail – obeckvetov@volny.cz

 Eva Tomková starostka obce

O P A T Ř E N Í   Z   D  Ů V O D U   C O V I D – 19

V souvislosti se zabráněním dalšího šíření onemocnění COVID – 19 je Poliklinika Milevsko s.r.o  nucena uzavřít budovu polikliniky od pondělí 16.3.2020 do odvolání.

Lékaři budou přítomni na telefonu pro akutní případy.

Telefonní seznam do jednotlivých ordinací bude vyvěšen na hlavním vstupu polikliniky.

Jakékoliv respirační onemocnění je povinnost řešit pouze z domova telefonem se svým praktickým lékařem nebo s Krajskou hygienickou stanici na tel. 387 712 130,  387 712 160, 387 712 812.

V Milevsku, 15.3.2020

Ing. Luboš Mráz, jednatel

_______________________________________________

Aktuální informace a  situaci kolem koronaviru, můžete sledovat na odkazu :

https://www.okoronaviru.cz/

Sledujte také sekci našich internetových stránek ZPRAVODAJE.

Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu
od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů

Informační telefonní linka Jihočeského kraje pro veřejnost na čísle 800 100 450 je dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů. Poskytne základní informace, které vám pomohou se lépe zorientovat v přijatých opatřeních v rámci České republiky a kraje.

V ostatních případech kontaktujte telefonicky Krajskou hygienickou stanici Jihočeského kraje – čísla zde

_______________________________________________

Oznámení o konání zastupitelstva:

Příští zasedání zastupitelstva obce Květov se bude konat dne 25.3.2020 v 18:00 hod  v kanceláři obecního úřadu.

Aktuální vyhláška o místních poplatcích za odpad 2019 v sekci vyhlášky.

Oznámení konání společného jednání o uzemním plánu Milevsko (publikováno 14.10.2019)

ke stažení

Žádost E-ON – ořezy (publikováno 14.10.2019) ke stažení

______________________________________________________________________

Poptávka na těžbu dřeva

Dne  1.4.2020

Poptávka na těžbu  lesa napadeného  kůrovcem  , přibližování , manipulace + skládání do hranic

Obec Květov zveřejňuje poptávku  na služby s názvem „Těžba lesů napadené kůrovcem, přibližování, manipulace a  skládání do hranic „. Lesy  ve vlastnictví obce Květov  napadené kůrovcem jsou v k.ú. Vůsí . Lhůta pro podání písemných  nabídek končí dne 12.5.2020 . Ve věcech je oprávněná jednat starostka obce Eva Tomková pro více informací  kontakty   tel: 725031115 , obeckvetov@volny.cz

Při splnění základních a profesních předpokladů budou nabídky hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria  nejnižší  nabídkové ceny.

Sazba:

Těžba dřeva 1m3/ Kč

Přibližování, manipulace + skládání do hranic 1m3/Kč

Termín pro podání cenové nabídky je do 12.5.2020

Vyvěšeno na úřední desce a našich internetových stránkách 1.4.2020 – 12.5.2020

Možnost odkupu dřeva

Obec Květov  oznamuje všem občanům možnost odkupu surových kmenů v celých délkách za 350,- Kč / m3 od 1.1.2020.

V případě zájmu volejte na tel: 725 031 115

_______________________________________________________________________

Oznámení o záměru pronájmu pozemku k.ú. Květov  ke stažení (publikováno 3.3.2020)

Oznámení o záměru pronájmu pozemku k.ú Vúsí  ke stažení (publikováno 3.3.2020)

Poptávka na těžbu dřeva ke stažení (publikováno  2.12.2019)

Oznámení záměru prodeje části parcely č. 599 v k.ú. Květov(Hamr) ke stažení (publikováno 28.11.2019)

Oznámení o záměru prodeje pozemku ke stažení (publikováno 7.11.2019)

Oznámení o záměru pronájmu pozemku ke stažení (publikováno 6.11.2019)

______________________________________________________________________________________________________

Vážení občané,

v současné době obec Květov zahajuje kroky k tvorbě NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU KVĚTOVA. A protože právě vy zde žijete a společně tvoříte obec Květov, dovolujeme si Vás touto cestou oslovit a požádat Vás o požadavky a podněty k novému územnímu plánu, které zpracovatel nového územního plánu prověří a vyhodnotí. Tyto prosím zasílejte písmeně na adresu: Obec Květov, Květov 7, Milevsko 39901 nebo můžete formulář pro podání požadavku vyplnit pohodlně online na stránkách obce: http://obeckvetov.cz (i zde je možné vkládat i grafickou přílohu) a to v termínu do 28.2.2019.

Odkaz a online sběr požadavků

Formulář ke stažení zde

________________________________________________

INFORMACE :

Nařízení města Milevska č.1/2019 – lesní hospodářské osnovy: ke stažení část1 část2

Informace pro veřejnost (UZSVM) ke stažení (publikováno 28.3.2019)

Dovolujeme si Vás upozornit na změnu bankovního účtu. Účet u České spořitelny č. 6411007309/0800 již není platný. Platby provádějte na účet u ČSOB, a.s. č. 273860946/0300.

Usnesení z veřejného ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Květov konané dne 27.10.2018  – ke stažení (publikováno 1.11.2018)

konání ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Květov

ke stažení    (publikováno 20.10.2018)

______________________________________________________________________

Honební společenstvo:

Odvolání – na vědomí účastníkům ke stažení (publikováno 15.8.2018)

Vyrozumění účastníků Borek ke stažení  (publikováno 4.4.2018)

Oznámení o zveřejnění SORP ke stažení (publikováno 27.2.2018)

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů ke stažení (publikováno 27.2.2018)

Oznámení o zveřejnění SOM ke stažení (publikováno 10.1.2018)

Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018 pro obec K V Ě T O V : ke stažení (publikováno 4.1.2018)

Oznámení záměru pronájmu:

Obec Květov zveřejňuje záměr směny pozemku v k.ú. Vůsí : ke stažení (publikace 20.5.2019)

Obec Květov zveřejňuje záměr pronájem parcely : ke stažení (publikace 18.2.2019)

Obec Květov zveřejňuje záměr pronájem části parcely č. 441/1: ke stažení (publikováno 1.2.2018)

Obec Květov zveřejňuje záměr na pronájem parcely 165/1:  ke stažení (publikováno 4.1.2018)

Oznámení záměru prodeje:

Zastupitelstvo obce Květov  vyhlašuje záměr prodeje části pozemku. Detailní informace zde (publikováno 15.11.2018)

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů SOM ke stažení část 1 , ke stažení část 2 (publikováno 23.8.2017)

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů SOM ke stažení (publikováno 16.8.2017)

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů SORP ke stažení (publikováno 10.5.2017)

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů SORP ke stažení (publikováno 3.5.2017)

Obec Květov zveřejňuje záměr prodej pozemku ke stažení

Oznámení zadavatele o zrušení poptávkového řízení na akci  „Projektová dokumentace pro výstavbu kanalizace a centrální ČOV „  ke stažení zde (publikováno 30.1.2017)

Dražby:

Dražební vyhláška ke stažení zde. (publikováno 11.6.2016)

SMLOUVY:

Smlouva o partnerství spolupráci v rámci realizace projektu – Otavská cyklistická cesta

  • kompletní znění smlouvy ke stažení (publikováno 29.8.2018)

 


Dnes je 24. 11. 2020.
Svátek má  Emílie. 
Zítra  má svátek Kateřina.