Květov.cz, oficiální webové stránky obce

Aktuality

Oznámení a informace :

Vážení občané z  usnesení vlády o přijetí krizového opatření spočívajícího v zákazu volného pohybu osob na území České republiky,  který je prodloužen do 11.4.2020. Vzhledem k situaci a prozatímní upravě úředních hodin nás prosím kontaktujte po telefonicky nebo na e-mail  obce.  Dále je zákaz  shromažďování lidí  na veřejnosti  nad dvě osoby – to se netýká rodinných příslušníků.

Dbejte prosím zodpovědně  nařízení vlády.

Děkuji  s pozdravem Tomková

________________________________________________________________________

Vážení občané  nouzový stav, který byl vyhlášen do 24.3. se prodlužuje do 1.4., pak budou vyhlášeny další opatření o kterých vás budu informovat. Dále je opět změněn čas, kdy jsou  velké obchody k dispozici seniorům nad 65 let je to od 8-10 hodin. 

Krajský úřad Jihočeského kraje vyzývá v době vyhlášeného nouzového stavu s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem všechny dobrovolníky, kteří mohou pomáhat v oblastech:

    • výkon zdravotnického povolání, pokud nejste zaměstnáni ve zdravotnických zařízeních,
  • ostatní činnosti (např. nákup seniorům, výpomoc při prodeji potravin a dalších nezbytných služeb),

odkaz  na internetových stránkách jihočeského kraje

S pozdravem Eva Tomková – starostka

__________________________________________________________________

AKTUÁLNĚ –

kdo by měl ještě zájem o roušky kontaktujte mě prosím  emailem nebo telefonicky – 725 031 115

                                                                                      Tomková – starostka

Vážení občané vzhledem k situaci a prozatímnímu  zrušení úředních hodin ,  přijímá obec Květov veškeré poplatky   pouze na číslo účtu  273860946/0300 jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nebo evidenční  popřípadě do textu  poplatek a jméno.

Chápeme, že je nouzový stav proto se nebojte nedodržení termínu splátky poplatku za odpad pro trvale žijící obyvatele  do 31.3.

Obec Květov nebude sankcionovat nezaplacení poplatku    po lhůtě splatnosti navýšením dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích . (tato doba bude určena dle okolností) .

S pozdravem Eva Tomková

__________________________________________________________________

Vážení občané, vláda změnila své nařízení, obchody s potravinami, drogerie a pošty budou nově vyhrazené pro lidi starší 65 let od 7 do 9 hodin ráno. Důchodci měli původně nakupovat mezi 10. až 12. hodinou.

_______________________________________________________________________

Vážení občané  zítra bude k dispozici první várka  látkových  dvouvrstvých pratelných  roušek. Potřebovala bych zjistit  váš zájem . Kontaktujte mě prosím emailem nebo  sms zprávou se jménem a počtem kusů popřípadě telefonicky. Další informace na dobu nezbytně nutnou to znamená  po dobu trvání nouzového stavu, kdo by potřeboval  zabezpečení základních životních potřeb jedná se o  občany starší  65 let a občany zdravotně handicapované prosím také mě kontaktujte.

S pozdravem Eva Tomková – starostka

_______________________________________________________________________

Vážení občané  apeluji na vás  v prvé řadě dodržujte veškerá nařízení , které slouží k vaší ochraně.  Dále vás  vyzývám ,  aby  byl každý svědomitý, důsledný a zodpovědný    –  při vycházení  z domova do práce, na nákup nebo k lékaři  nosil roušku, pokud má pokud ne i šátek šála přes ústa a nos  je lepší než nic . Obec Květov má roušky objednané pro každého trvale žijícího obyvatele látkové dvouvrstvé pratelné na více použití, ihned jak budou k dispozici budu informovat.  Starší občane nad 65 – 70  let by neměli opouštět své domovy, pokud nutně nepotřebují k lékaři .V rámci jejich zdraví  – je to  doporučení. K zajištění nouzového přežití využijte  rodinné příslušníky, známé nebo bude k dispozici  jednotka dobrovolných hasičů nebo dále  krizový štáb obcí . Další informace ve středu  jsou zrušené úřední hodiny  kontaktujte mě e-mailem nebo telefonicky. Sledujte naše internetové stránky  a úřední desku snažíme se rychle aktualizovat informace. Děkuji za pozornost  a všem hezký den.

Pravidelná hlášení rozhlasu budou v čase 10:00; 11:00 a 16:00; 17:00 v případě potřeby v nepravidelně vícekrát. 

Eva Tomková – starostka

________________________________________________________________________

Pokyn pro obce k dopadům usnesení vlády č. 215 ze dne 16. 3. 2020, o přijetí krizového opatření spočívajícího v zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest ke stažení

S tohoto důvodu se ruší zastupitelstvo dne 26.3.2020  o náhradním termínu budu  informovat.

Úřední hodiny pro veřejnost jsou vzhledem k situaci omezené prosím kontaktujte mě telefonicky nebo na e-mail obce. Vše vyřídíme dohodou.

Tel: 725 031 115 , e-mail – obeckvetov@volny.cz

 Eva Tomková starostka obce

O P A T Ř E N Í   Z   D  Ů V O D U   C O V I D – 19

V souvislosti se zabráněním dalšího šíření onemocnění COVID – 19 je Poliklinika Milevsko s.r.o  nucena uzavřít budovu polikliniky od pondělí 16.3.2020 do odvolání.

Lékaři budou přítomni na telefonu pro akutní případy.

Telefonní seznam do jednotlivých ordinací bude vyvěšen na hlavním vstupu polikliniky.

Jakékoliv respirační onemocnění je povinnost řešit pouze z domova telefonem se svým praktickým lékařem nebo s Krajskou hygienickou stanici na tel. 387 712 130,  387 712 160, 387 712 812.

V Milevsku, 15.3.2020

Ing. Luboš Mráz, jednatel

_______________________________________________

Aktuální informace a  situaci kolem koronaviru, můžete sledovat na odkazu :

O koronaviru

Sledujte také sekci našich internetových stránek ZPRAVODAJE.

Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu
od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů

Informační telefonní linka Jihočeského kraje pro veřejnost na čísle 800 100 450 je dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů. Poskytne základní informace, které vám pomohou se lépe zorientovat v přijatých opatřeních v rámci České republiky a kraje.

V ostatních případech kontaktujte telefonicky Krajskou hygienickou stanici Jihočeského kraje – čísla zde

_______________________________________________

Oznámení o konání zastupitelstva:

Příští zasedání zastupitelstva obce Květov se bude konat dne 25.3.2020 v 18:00 hod  v kanceláři obecního úřadu.

Aktuální vyhláška o místních poplatcích za odpad 2019 v sekci vyhlášky.

Oznámení konání společného jednání o uzemním plánu Milevsko (publikováno 14.10.2019)

ke stažení

Žádost E-ON – ořezy (publikováno 14.10.2019) ke stažení

______________________________________________________________________

Možnost odkupu dřeva

Obec Květov  oznamuje všem občanům možnost odkupu surových kmenů v celých délkách za 350,- Kč / m3 od 1.1.2020.

V případě zájmu volejte na tel: 725 031 115

_______________________________________________________________________

Oznámení o záměru pronájmu pozemku k.ú. Květov  ke stažení (publikováno 3.3.2020)

Oznámení o záměru pronájmu pozemku k.ú Vúsí  ke stažení (publikováno 3.3.2020)

Oznámení záměru prodeje části parcely č. 599 v k.ú. Květov(Hamr) ke stažení (publikováno 28.11.2019)

Oznámení o záměru prodeje pozemku ke stažení (publikováno 7.11.2019)

Oznámení o záměru pronájmu pozemku ke stažení (publikováno 6.11.2019)

______________________________________________________________________________________________________

Vážení občané,

v současné době obec Květov zahajuje kroky k tvorbě NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU KVĚTOVA. A protože právě vy zde žijete a společně tvoříte obec Květov, dovolujeme si Vás touto cestou oslovit a požádat Vás o požadavky a podněty k novému územnímu plánu, které zpracovatel nového územního plánu prověří a vyhodnotí. Tyto prosím zasílejte písmeně na adresu: Obec Květov, Květov 7, Milevsko 39901 nebo můžete formulář pro podání požadavku vyplnit pohodlně online na stránkách obce: http://obeckvetov.cz (i zde je možné vkládat i grafickou přílohu) a to v termínu do 28.2.2019.

Odkaz a online sběr požadavků

Formulář ke stažení zde

________________________________________________

INFORMACE :

Nařízení města Milevska č.1/2019 – lesní hospodářské osnovy: ke stažení část1 část2

Informace pro veřejnost (UZSVM) ke stažení (publikováno 28.3.2019)

Dovolujeme si Vás upozornit na změnu bankovního účtu. Účet u České spořitelny č. 6411007309/0800 již není platný. Platby provádějte na účet u ČSOB, a.s. č. 273860946/0300.

Usnesení z veřejného ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Květov konané dne 27.10.2018  – ke stažení (publikováno 1.11.2018)

konání ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Květov

ke stažení    (publikováno 20.10.2018)

______________________________________________________________________

Honební společenstvo:

Odvolání – na vědomí účastníkům ke stažení (publikováno 15.8.2018)

Vyrozumění účastníků Borek ke stažení  (publikováno 4.4.2018)

Oznámení o zveřejnění SORP ke stažení (publikováno 27.2.2018)

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů ke stažení (publikováno 27.2.2018)

Oznámení o zveřejnění SOM ke stažení (publikováno 10.1.2018)

Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018 pro obec K V Ě T O V : ke stažení (publikováno 4.1.2018)

Oznámení záměru pronájmu:

Obec Květov zveřejňuje záměr směny pozemku v k.ú. Vůsí : ke stažení (publikace 20.5.2019)

Obec Květov zveřejňuje záměr pronájem parcely : ke stažení (publikace 18.2.2019)

Obec Květov zveřejňuje záměr pronájem části parcely č. 441/1: ke stažení (publikováno 1.2.2018)

Obec Květov zveřejňuje záměr na pronájem parcely 165/1:  ke stažení (publikováno 4.1.2018)

Oznámení záměru prodeje:

Zastupitelstvo obce Květov  vyhlašuje záměr prodeje části pozemku. Detailní informace zde (publikováno 15.11.2018)

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů SOM ke stažení část 1 , ke stažení část 2 (publikováno 23.8.2017)

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů SOM ke stažení (publikováno 16.8.2017)

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů SORP ke stažení (publikováno 10.5.2017)

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů SORP ke stažení (publikováno 3.5.2017)

Obec Květov zveřejňuje záměr prodej pozemku ke stažení

Oznámení zadavatele o zrušení poptávkového řízení na akci  „Projektová dokumentace pro výstavbu kanalizace a centrální ČOV „  ke stažení zde (publikováno 30.1.2017)

Dražby:

Dražební vyhláška ke stažení zde. (publikováno 11.6.2016)

SMLOUVY:

Smlouva o partnerství spolupráci v rámci realizace projektu – Otavská cyklistická cesta

  • kompletní znění smlouvy ke stažení (publikováno 29.8.2018)

 


Dnes je 06. 04. 2020.
Svátek má  Vendula. 
Zítra  má svátek Heřman a Hermína.