Květov.cz, oficiální webové stránky obce

Vyhlášky

Nařízení:

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.2./2020 ze dne 23.3.2020

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.1/2020 ze dne 18.3.2020

Usnesení a vládní nařízení v souvislosti vyhlášením nouzového stavu:

V souladu s ústavním zákonem o bezpečnosti České republiky a krizovým zákonem byl dne 12. března 2020 usnesením vlády publikovaným pod č. 69/2020 Sb. vyhlášen pro celé území České republiky nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. Navazujícími usneseními vlády byla přijata krizová opatření, jimiž se omezují práva a ukládají povinnosti fyzickým i právnickým osobám. Každý je povinen strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době nouzového stavu. Porušení těchto opatření je přestupkem podle krizového zákona, který projednávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

 

Usnesení vlády 140. – 142.

Usnesení vlády 122. – 128.

Usnesení vlády 106.-108.

Usnesení vlády 96. – 99.

Opatření obecné povahy 

Usnesení vlády ČR 84. – 90. 

Usnesení vlády ČR 83.

Usnesení vlády ČR 82.

Usnesení vlády ČR 75. – 82.

Usnesení vlády ČR 70. – 74.

Usnesení vlády ČR 69.

Vyhláška – veřejná vyhláška územní rozhodnutí Mereda
PŘÍLOHA – VV ÚR Mereda – legenda el.vedení
(publikováno 10.2.2020)

Vyhláška – místní poplatky aktuální – 2019 Obec Květov (publikováno 19.12.2019)

Vyhláška – místní poplatky odpad 2019 Obec Květov (publikováno 3.12.2019)

Veřejná vyhláška NN kabelové připojení Mereda (publikováno 8.1.2020)

část 1    část 2

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy – bobr evropský (16.1.2019)

1 2 3 4 5 6 7

Veřejná vyhláška o zahájení uzemního řízení (publikováno 12.11.2019)

1 2 3

Veřejná vyhláška zásad územního rozvoje JČK – 4.aktualizace 1 2 (publikováno 1.10.2019)

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy – správa lesů (publikováno 3.9.2019)

Veřejná vyhláška OSEK – změna Územního plánu (publikováno 27.8.2019)

Veřejná vyhláška KORMORAN VELKÝ (publikováno 4.6.2019)

Veřejná vyhláška FÚ pro Jihočeský kraj (publikováno 25.4.2019)

Veřejná vyhláška – lesy kůrovec část 1 2 3 4 5 6 (publikováno 9.4.2019)

Veřejná vyhláška KORMORÁN VELKÝ (publikováno 28.2.2019)

Veřejná vyhláška BOREK – vyrozumění

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Květov

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Dnes je 06. 04. 2020.
Svátek má  Vendula. 
Zítra  má svátek Heřman a Hermína.